Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


21.07.2003

Постанова № 400-КИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 400-КИ

м. Київ

2003-07-21

Я, Уповноважена особа Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Начальник Управління Комісії в м. Києві та Київській області Кучер Олег Валеріанович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Завод залізобетонних конструкцій №1", місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 5, код ЄДРПОУ 04012276, р/р 260023110895 в АБ "Старокиївський банк", МФО 321477, тел. 295-35-11,

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 01 липня 2003 року №399-КИ, складеного начальником відділу правозастосування Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області Кузьменко Л.В., встановлено факт порушення ВАТ "Завод залізобетонних конструкцій №1" п. 10 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пов'язаний з невиконанням розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 30.09.2002 року №762-КИ, термін виконання якого закінчився 30.10.2002 року. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 30.09.2002 року №762-КИ було винесено стосовно порушення вимог Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 17.01.00 р. №3, стосовно недоліків в річному звіті за 2000 рік (№923 р. від 07.06.01 p.), а саме: відсутня публікація з інформацією про фінансово-господарську діяльність емітента; - в основних відомостях про емітента дані у інформації про загальні збори акціонерів не відповідають даним протоколу (кворум зборів; не повністю висвітлені питання порядку денного); в описі бізнесу, в інформації про основну продукцію, що виробляє емітент, невірно вказаний чистий дохід від реалізації за звітний період. На виконання Розпорядження товариство надало електронну форму та друковану копію "Основних відомостей про емітента" та "Опису бізнесу" з виправленнями із електронної форми річного звіту (лист від 01.11.02 р. вх. №923 p.). Публікація з інформацією про фінансово-господарську діяльність емітента товариством не надавалась, що свідчить про невиконання Розпорядження. На складання Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Завод залізобетонних конструкцій №1" представник юридичної особи не з'явився, про що зроблено відповідний запис в Акті про правопорушення. Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Завод залізобетонних конструкцій №1" відбувся за участю представника юридичної особи - Костюк О.М. ___) , яка діяла на підставі Довіреності від 21.07.03 р. та представників Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області - Першого заступника начальника Управління - Гаюка З.В. та головного спеціаліста відділу правозастосування - Жиляєвої А.Ю. До розгляду справи ВАТ "Завод залізобетонних конструкцій №1" письмові пояснення та зауваження не надавало. Відповідно до службової записки начальника відділу звітності відкритих акціонерних товариств Болтичевої Л.В. від 21.07.03 р. вх . №396/21 станом на 21.07.2003 р. річний звіт ВАТ "Завод залізобетонних конструкцій №1" від 07.06.01 р. вх. №923 р. не прийнятий, Розпорядження не виконано. Враховуючи наведене та керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.4 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. №2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За ухилення від виконання Розпорядження накласти на ВАТ "Завод залізобетонних конструкцій №1" штраф у розмірі 40 (сорок) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 23030300, символ банку 101, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.