Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 30.06.2007
Дата публікації 02.07.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод залізобетонних констркуцій №1"
Юридична адреса* 01013 м. Київ, вул. Будіндустрії, 5
Керівник* Алексеєв Сергій Олександрович - Голова правління. Тел: 0442853511
E-mail* zzbk1@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів ВАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1», що відбулися 30.06.2007 р., прийнято рішення про зміни в персональному складі посадових осіб (протокол № 1 від 30.06.2007).
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Правління Товариства Дюбенкову Ірину Володимирівну (паспорт: серія МА № 459968 виданий Зарічним РВС МУ МВС України в Сумській області 02.03.1998 р.), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, перебувала на посаді 3 роки, інша посада, яку займала протягом своєї діяльності – головний бухгалтер ВАТ «ЗЗБК №1»
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Правління Товариства Христенка Володимира Олексійовича (паспорт: серія СО № 416354 виданий Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві 29.06.2000 р.), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, перебував на посаді 3 роки, інша посада, яку займав протягом своєї діяльності – начальник БМУ №1.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Правління Товариства Мирного Валерія Олеговича (паспорт: серія СМ № 451486 виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 10.01.2002 р.), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, перебував на посаді 3 роки, інша посада, яку займав протягом своєї діяльності – головний інженер БМУ №1.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Правління Товариства Садлівського Руслана Петровича (паспорт: серія СН № 718739 виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві 12.03.1998р.), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, перебував на посаді 3 роки, інша посада, яку займав протягом своєї діяльності – начальник ревізійного відділу ВАТ «ЗЗБК №1».
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Правління Товариства Старовойтова Олександра Володимировича (паспорт: серія СН № 718371 виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві 05.03.1998 р.), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, перебував на посаді 3 роки, інша посада, яку займав протягом своєї діяльності – заступник директора з економічних питань ВАТ «ЗЗБК №1»
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Правління Турчину Ольгу Леонідівну (паспорт: серія НК № 553957 виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 27.10.1998 р.), терміном на 3 роки, часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, інша посада, яку займає протягом своєї діяльності – головний бухгалтер ВАТ «ЗЗБК №1»
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Спостережної ради Товариства Грищенко Олександра Андрійовича (паспорт: серія ЕМ № 664715 виданий Краснодарським МВ УМВС України в Луганській області 13.06.2000р.), який володіє 0,0526% у Статутному капіталі Товариства, перебував на посаді 3 роки, інша посада, яку займав протягом своєї діяльності – начальник технологічного відділу ВАТ «ЗЗБК №1»
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Спостережної ради Товариства ТОВ «Архітектурна спілка» (код ЄДРПОУ 24741422, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 77А) в особі уповноваженого представника Чайковського Олега Миколайовича (паспорт: серія СМ № 951647 виданий Святошинським РУГУ МВС України в м. Києві 26.06.2007 р.), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, перебував на посаді 3 роки, інша посада, яку займає уповноважений представник протягом своєї діяльності – Голова правління ГО «Відродження Києва»
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Бєломєсяцева Андрія Борисовича (паспорт: серія СН № 696596 виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києві 07.04.1998 р.), який володіє 24,9060 % у статутному капіталі Товариства, терміном на три роки; інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: заступник директора з фінансового моніторингу ТОВ «ФК «Столиця»
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства ТОВ «ФК «Столиця» (код ЄДРПОУ 33052113, адреса: 01013 м. Київ, вул. Будіндустрії, 5), який володіє 15,3322 % у статутному капіталі Товариства терміном на 3 роки в особі уповноваженого представника Печенюка Олександра Андрійовича (паспорт: серія СН № 759324 виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 07.04.1998 р.), інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності представник - директор ТОВ «ФК «Столиця»
Посадові особи емітента та уповноважені представники судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством Голова правління Алексеєв Сергій Олександрович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Алексеєв Сергій Олександрович