Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 14.05.2010
Дата публікації 17.05.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод залізобетонних констркуцій №1"
Юридична адреса* 01013 м. Київ, вул. Будіндустрії, 5
Керівник* Алексеєв Сергій Олександрович - Голова правління. Тел: 0442853511
E-mail* zzbk-1@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів ВАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1», що відбулися 14.05.10 р., прийнято рішення про зміни в персональному складі посадових осіб (протокол № 5 від 14.05.10).
ЗВІЛЬНЕНО з посади Голови Наглядової ради Товариства Іванченка Василя Леонідовича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володіє 24,905988% (14690050 шт. акцій) у Статутному капіталі Товариства, перебував на посаді 3 роки, інша посада, яку займає протягом своєї діяльності – заступник директора ТОВ «ФК «Золотий стандарт». Посадові особи емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не мають.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Наглядової ради Товариства Бєломєсяцева Андрія Борисовича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, перебував на посаді три роки; інша посада, яку обіймав протягом своєї діяльності: заступник директора з фінансового моніторингу ТОВ «ФК «Столиця». Посадові особи емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не мають.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Наглядової ради Товариства Беримця Валерія Миколайовича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володіє 0,000017 % (10 шт. акцій) у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді три роки, інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: директор ТОВ «ФК «Золотий стандарт». Посадові особи емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не мають.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Наглядової ради Товариства Купореву Нонну Аркадіївну (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка володіє 0,702433 % (414309 шт. акцій)у статутному капіталі Товариства, перебувала на посаді три роки. Посадові особи емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не мають.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Наглядової ради Товариства Печенюка Олександра Андрійовича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, перебував на посаді три роки. Посадові особи емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не мають.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Іванченка Василя Леонідовича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володіє 24,905988% (14690050 шт. акцій) у Статутному капіталі Товариства, терміном на 3 роки, інша посада, яку займає протягом своєї діяльності – заступник директора ТОВ «ФК «Золотий стандарт». Посадові особи емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не мають.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Прилуцьку Олесю Олександрівну (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, терміном на 3 роки, інша посада, яку займає протягом своєї діяльності – юрист ДП «Міськінвестжтлобуд». Посадові особи емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не мають.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Джус Олександра Миколайовича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, терміном на 3 роки, інша посада, яку займає протягом своєї діяльності – заступник директора ТОВ «ФК «Столиця». Посадові особи емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не мають.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Беримця Валерія Миколайовича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.), який володіє 0,000017 % (10 шт. акцій) у статутному капіталі Товариства, терміном на три роки, інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: директор ТОВ «ФК «Золотий стандарт». Посадові особи емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не мають.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Поліщука Валерія Володимировича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.), часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, терміном на три роки, інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: директор ТОВ «ФК «Варіант-Фінанс». Посадові особи емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не мають.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Коріненко Тетяну Сергіївну (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.), часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, терміном на три роки, інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: заступник директора з правових питань ДП «Міськінвестжитлобуд». Посадові особи емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не мають.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Алексеєву Оксану Анатоліївну (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.), часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, терміном на три роки, інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: заступник генерального директора з питань маркетингу ТОВ «Спецмонтаж ЗЗБК№1» . Посадові особи емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не мають.
ЗВІЛЬНЕНО з посади Голови Ревізійної комісії Товариства Міропільського Володимира Володимировича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володіє 0,016785 % (9900 шт. акцій) у Статутному капіталі Товариства, перебував на посаді 3 роки. Посадові особи емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не мають.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Ревізійної комісії Товариства Ціос Ірину Аркадіївну (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, перебувала на посаді 3 роки, інша посада, яку займає протягом своєї діяльності: ревізор ВАТ «Завод ЗБК №1». Посадові особи емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не мають.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Ревізійної комісії Товариства Гору Світлану Василівну (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, перебувала на посаді 3 роки. Посадові особи емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не мають.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства Гросула Євгена Володимировича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, терміном на три роки, інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: заступник директора ВАТ «Завод ЗБК№1» . Посадові особи емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не мають.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Ревізійної комісії Товариства Ціос Ірину Аркадіївну (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, терміном на 3 роки, інша посада, яку займає протягом своєї діяльності: ревізор ВАТ «Завод ЗБК №1». Посадові особи емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не мають.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Ревізійної комісії Товариства Просукова Олександра Павловича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, терміном на 3 роки, інша посада, яку займає протягом своєї діяльності: заступник головного бухгалтера ВАТ «Завод ЗБК №1». Посадові особи емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Алексеєв Сергій Олександрович