Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 05.06.2013
Дата публікації 06.06.2013 23:45:08
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Завод залізобетонних конструкцій №1"
Юридична адреса* 01013 м. Київ, вул. Будіндустрії, 5
Керівник* Алексеєв Сергій Олександрович - Голова правління. Тел: 0442853511
E-mail* zzbk-1@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
05.06.2013 р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1" (надалі – Товариство) були прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб:
ЗВІЛЬНЕНО з посади Голови Наглядової ради Товариства Іванченка Василя Леонідовича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володіє 24,9060% (14690050 шт. акцій) у Статутному капіталі Товариства, перебував на посаді 3 роки. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Наглядової ради Товариства Беримця Валерія Миколайовича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володіє 0,000017 % (10 шт. акцій) у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді три роки. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Наглядової ради Товариства Прилуцьку Олесю Олександрівну (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, перебувала на посаді 3 роки. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Наглядової ради Товариства Джус Олександра Миколайовича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, перебував на посаді 3 роки. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закінченням терміну повноважень.. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Наглядової ради Товариства Поліщука Валерія Володимировича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.), який володіє 0,000034 % (20 шт. акцій) часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді 3 роки. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Наглядової ради Товариства Коріненко Тетяну Сергіївну (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.), часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, перебувала на посаді 3 роки. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Наглядової ради Товариства Алексеєву Оксану Анатоліївну (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.), часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, перебувала на посаді 3 роки Повноваження особи припиненно в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Іванченка Василя Леонідовича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володіє 24,9060 % (14690050 шт. акцій) у Статутному капіталі Товариства. Особу призначено на вакантну посаду терміном на 3 роки. 05.06.2013 р. Іванченко Василь Леонідович Наглядовою радою Товариства обраний Головою Наглядової ради ПАТ «Завод ЗБК № 1» терміном на 3 роки, інша посада, яку займає протягом своєї діяльності – заступник директора з економічних питань ТОВ «ФК «Варіант-Фінанс». Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Качарабу Володимира Петровича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, акції Товариства особі не належать, терміном на 3 роки, інша посада, яку займає протягом своєї діяльності – юрист ДП «Міськінвестжтлобуд». Особу призначено на вакантну посаду. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Красулю Наталію Миколаївну (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, акції Товариства особі не належать, терміном на 3 роки, інша посада, яку займає протягом своєї діяльності – директор ТОВ «ФК «Золотий стандарт». Особу призначено на вакантну посаду. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Беримця Валерія Миколайовича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.), який володіє 0,000017 % (10 шт. акцій) у статутному капіталі Товариства, терміном на три роки, інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: директор ТОВ «ФК «Столиця». Особу призначено на вакантну посаду. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Поліщука Валерія Володимировича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володіє 0,000034 % (20 шт. акцій) у статутному капіталі Товариства, терміном на три роки, інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: директор ТОВ «ФК «Варіант-Фінанс». Особу призначено на вакантну посаду. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Коріненко Тетяну Сергіївну (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, терміном на три роки, інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: заступник директора з правових питань ДП «Міськінвестжитлобуд». Особу призначено на вакантну посаду. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Наглядової ради Товариства Алексеєву Оксану Анатоліївну (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.), часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, акції Товариства особі не належать, терміном на три роки, інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: заступник генерального директора з питань маркетингу ТОВ «Спецмонтаж ЗЗБК№1» . Особу призначено на вакантну посаду. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ЗВІЛЬНЕНО з посади Голови Ревізійної комісії Товариства Гросула Євгена Володимировича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, акції Товариства особі не належать, перебував на посаді 3 роки. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Ревізійної комісії Товариства Ціос Ірину Аркадіївну (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, акції Товариства особі не належать, перебувала на посаді 3 рокиПовноваження особи припиненно в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Ревізійної комісії Товариства Просукова Олександра Павловича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, акції Товариства особі не належать, перебував на посаді 3 роки. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства Гросула Євгена Володимировича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, акції Товариства особі не належать, перебував на посаді 3 роки, інша посада, яку займає протягом своєї діяльності: заступник директора ПАТ «Завод ЗБК №1». Особу призначено на вакантну посаду. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Ревізійної комісії Товариства Ціос Ірину Аркадіївну (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, акції Товариства особі не належать, інша посада, яку займає протягом своєї діяльності: ревізор ПАТ «Завод ЗБК №1». Особу призначено на вакантну посаду. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Ревізійної комісії Товариства Вечоркіну Юлію Вікторівну (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, акції Товариства особі не належать, інша посада, яку займає протягом своєї діяльності: заступник головного бухгалтера ПАТ «Завод ЗБК №1». Особу призначено на вакантну посаду. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
05.06.2013 р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1" (надалі – Товариство) були прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб:
ЗВІЛЬНЕНО з посади Голови Правління Алексєєва Сергія Олександровича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володіє 8,953 % (5280891 шт. акцій) у Статутному капіталі Товариства, перебував на посаді 3 роки. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Правління Іванченко Михайла Леонідовича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володіє 0,2046 % (120675 шт. акцій) у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді три роки. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Правління Тарнавську Тетяну Валеріївну (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, акції Товариства особі не належать, перебувала на посаді 3 роки. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Правління Товариства Гороха Станіслава Федоровича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, акції Товариства особі не належать, перебував на посаді на 3 рокиПовноваження особи припиненно в зв'язку з закінченням терміну повноважень.. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ЗВІЛЬНЕНО з посади члена Правління Товариства Козачук Майю Павлівну. (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, акції Товариства особі не належать, перебувала на посаді 3 роки. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закінченням терміну повноважень.. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду Голови Правління Алексєєва Сергія Олександровича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володіє 8,953 % (5280891 шт. акцій) у Статутному капіталі Товариства, терміном на 3 роки. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Особу призначено на вакантну посаду. Попередня посада – Голова Правління Товариства.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Правління Іванченко Михайла Леонідовича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володіє 0,2046 % (120675 шт. акцій) у статутному капіталі Товариства, терміном на три роки, інша посада, яку обіймає протягом своєї діяльності: директор заводу ПАТ «Завод ЗБК № 1» Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Особу призначено на вакантну посаду.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Правління Тарнавську Тетяну Валеріївну (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, акції Товариства особі не належать, терміном на 3 роки, інша посада, яку займає протягом своєї діяльності: головний бухгалтер ПАТ «Завод ЗБК № 1». Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Правління Товариства Гороха Станіслава Федоровича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, акції Товариства особі не належать, терміном на 3 роки, інша посада, яку займає протягом своєї діяльності – заступник директора заводу з реконструкції та розвитку ПАТ «Завод ЗБК № 1». Особу призначено на вакантну посаду. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.
ПРИЗНАЧЕНО на посаду члена Правління Товариства Лукаша Віктора Миколайовича (Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), часткою у Статутному капіталі Товариства не володіє, акції Товариства особі не належать, терміном на 3 роки, інша посада, яку займає протягом своєї діяльності : заступник директора заводу з виробництва та продажу ПАТ «Завод ЗБК № 1». Особу призначено на вакантну посаду. Посадова особа емітента судимості за корисливі чи посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Алексеєв Сергій Олександрович