Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  17.11.2020 16:59:01
Дата здійснення дії: 16.11.2020
Вид інформації:  Публічна безвідклична вимога
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1"
Код за ЄДРПОУ:  04012276
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04012276, адреса місцезнаходження 01013 м. Київ вул.Будiндустрiї, буд.5) відповідно до вимог ч.8 ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє, що 16.11.2020  р. отримало від Іванченко Василя Леонідовича публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1", наступного змісту:

 

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА ПРО ПРИДБАННЯ АКЦІЙ В УСІХ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1"

 

З метою реалізації прав, передбачених ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" та на виконання положень ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", я, Іванченко Василь Леонідович (надалі: Заявник Вимоги – Уповноважена особа) як особа, уповноважена на вчинення правочинів від імені осіб, що діють спільно та є власниками домінуючого контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1" (надалі – ПрАТ "ЗАВОД ЗБК № 1" або Товариство, ідентифікаційний код: 04012276, адреса місцезнаходження: 01013 м. Київ вул.Будiндустрiї, буд. 5), надсилає цю публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства (надалі – "Публічна безвідклична вимога" або "Вимога").

 

1.

Відомості про Заявника вимоги – власника домінуючого контрольного пакета акцій (заявника вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать йому або його афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета акцій та реалізує права, передбачені статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства").

Відомості не наводяться, оскільки рішення про подання публічної безвідкличної вимоги прийняте не одноособово, а особами, що діють спільно.

2.

Відомості про Заявника вимоги – уповноважену особу, якщо рішення про подання до Товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій (особами, що діють спільно), та кожну з афілійованих осіб власників акцій Товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно) (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями Товариства).

2.1.

Інформація про Заявника Вимоги – Уповноважену особу:

2.1.1.

реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття доміную­чого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно

Договір б/н про спільні дії щодо реалізації прав за акціями ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1" від 14.09.2020 року.

За цим Договором стороною договору, уповноваженою його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно є Іванченко Василь Леонідович

2.1.2.

прізвище, ім’я та по батькові згідно з паспортом;

населений пункт місця проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків

Іванченко Василь Леонідович;

місто Київ;

2521009712;

2.1.3.

кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства

Заявнику Вимоги прямо належить 15 483 171 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 12,116864% статутного капіталу Товариства;

Опосередковано належить 96 733 680 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 75,702118% статутного капіталу Товариства.

2.1.4.

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника Вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах Заявника Вимоги

повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР-ІНВЕСТ"; місцезнаходження: вул. 03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКА, будинок 10, офіс 344; ідентифікаційний код: 25270172; реквізити рахунку у цінних паперах: 401281-UA10009605;

2.1.5.

контактні дані

телефон/факс: (044) 285-35-11, +38 0634345175;

електронна пошта:  skviz.aut@gmail.com;

адреса для листування: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 25, кв. 14.

2.1.6.

Інформація про афілійованих осіб

 • Фізична особа Іванченко Михайло Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2698700559), який проживає за адресою: 03142, м. Київ, вул. Доброхотова Академіка, буд. 1-Б, кв. 27, якому належить 14 810 725 штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 11,590619% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Фізична особа Купорева Нонна Аркадіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2515807281), яка проживає за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52, кв. 80, якій належить 9 457 539 (дев’ять мільйонів чотириста п’ятдесят сім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,401307% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 33052113, адреса місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5), якому належить 9 043 230 (дев’ять мільйонів сорок три тисячі двісті тридцять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,077076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 34820595, адреса місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Михайлівський, буд. 8, кв. 6), якому належить 63 422 186 (шістдесят три мільйона чотириста двадцять дві тисячі сто вісімдесят шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 49,633114% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

 

2.2

Інформація про Заявника Вимоги – особу, що діє спільно з Уповноваженою особою під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій:

2.2.1.1.

реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття доміную­чого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно

Договір б/н про спільні дії щодо реалізації прав за акціями ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1" від 14.09.2020 року.

За цим Договором стороною договору, уповноваженою його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно є Іванченко Василь Леонідович

2.2.1.2.

прізвище, ім’я та по батькові згідно з паспортом;

населений пункт місця проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків

Алексеєв Сергій Олександрович;

місто Київ;

2266606837;

2.2.1.3.

кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства

Заявнику Вимоги прямо належить 10 658 705 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 8,341320% статутного капіталу Товариства;

Опосередковано акції особі не належать.

2.2.1.4.

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника Вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах Заявника Вимоги

повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР-ІНВЕСТ"; місцезнаходження: вул. 03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКА, будинок 10, офіс 344; код за ЄДРПОУ: 25270172; реквізити рахунку у цінних паперах: 401281-UA10009607;

 

2.2.1.5.

контактні дані

телефон/факс: +38 (095) 128-25-37

електронна пошта:  aso.zzbk1@gmail.com;

адреса для листування: 02139, м. Київ, вул. Курнатовського, буд. 4, кв. 71.

2.2.1.6.

Інформація про афілійованих осіб

Афілійовані особи відсутні 

2.2.2.1.

реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно

Договір б/н про спільні дії щодо реалізації прав за акціями ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1" від 14.09.2020 року.

За цим Договором стороною договору, уповноваженою його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно є Іванченко Василь Леонідович

2.2.2.2.

прізвище, ім’я та по батькові згідно з паспортом;

населений пункт місця проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків

Іванченко Михайло Леонідович;

місто Київ;

2698700559;

2.2.2.3.

кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства

Заявнику Вимоги прямо належить 14 810 725 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 11,590619% статутного капіталу Товариства;

Опосередковано належить 15 483 171 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 12,116864% статутного капіталу Товариства.

2.2.2.4.

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника Вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах Заявника Вимоги

повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР-ІНВЕСТ"; місцезнаходження: вул. 03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКА, будинок 10, офіс 344; код за ЄДРПОУ: 25270172; реквізити рахунку у цінних паперах: 401281-UA10009606;

 

2.2.2.5.

контактні дані

телефон/факс: +38 (095) 026-48-23

електронна пошта:  mli.zzbk1@gmail.com;

адреса для листування: 03142, м. Київ, вул. Доброхотова Академіка, буд. 1-Б, кв. 27.

2.2.2.6.

Інформація про афілійованих осіб

 • Фізична особа Іванченко Василь Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521009712), який проживає за адресою: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 25, кв. 14, якому належить 15 483 171 штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,116864% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

2.2.3.1.

реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття доміную­чого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно

Договір б/н про спільні дії щодо реалізації прав за акціями ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1" від 14.09.2020 року.

За цим Договором стороною договору, уповноваженою його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно є Іванченко Василь Леонідович

2.2.3.2.

прізвище, ім’я та по батькові згідно з паспортом;

населений пункт місця проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків

Купорева Нонна Аркадіївна;

місто Київ;

2515807281;

2.2.3.3.

кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства

Заявнику Вимоги прямо належить 9 457 539 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 7,401308% статутного капіталу Товариства;

Опосередковано належить 87 948 587 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 68,827055% статутного капіталу Товариства.

2.2.3.4.

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника Вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах Заявника Вимоги

повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР-ІНВЕСТ"; місцезнаходження: вул. 03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКА, будинок 10, офіс 344; код за ЄДРПОУ: 25270172; реквізити рахунку у цінних паперах: 401281-UA10009604;

 

2.2.3.5.

контактні дані

телефон/факс: +38 (095) 026-48-07

електронна пошта:  kna.zzbk1@gmail.com;

адреса для листування: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52, кв. 80.

2.2.3.6.

Інформація про афілійованих осіб

 • Фізична особа Іванченко Василь Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521009712), який проживає за адресою: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 25, кв. 14, якому належить 15 483 171 штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,116864% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 33052113, адреса місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5), якому належить 9 043 230 (дев’ять мільйонів сорок три тисячі двісті тридцять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,077076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 34820595, адреса місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Михайлівський, буд. 8, кв. 6), якому належить 63 422 186 (шістдесят три мільйона чотириста двадцять дві тисячі сто вісімдесят шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 49,633114% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

2.2.4.1.

реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття доміную­чого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно

Договір б/н про спільні дії щодо реалізації прав за акціями ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1" від 14.09.2020 року.

За цим Договором стороною договору, уповноваженою його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно є Іванченко Василь Леонідович

2.2.4.2.

повне найменування відповідно до установчих документів;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ";

код за ЄДРПОУ 33052113;

адреса місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5.

2.2.4.3.

кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства

Заявнику Вимоги прямо належить 9 043 230 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 7,077077% статутного капіталу Товариства;

Опосередковано належить 88 362 896 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 69,151286% статутного капіталу Товариства.

2.2.4.4.

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника Вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах Заявника Вимоги

повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР-ІНВЕСТ"; місцезнаходження: 03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКА, будинок 10, офіс 344; код за ЄДРПОУ: 25270172; реквізити рахунку у цінних паперах: 401281-UA40009608;

 

2.2.4.5.

контактні дані

телефон/факс: +38 (044) 545-70-46

електронна пошта:  fincomservice@ukr.net;

адреса для листування: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5.

2.2.4.6.

Інформація про афілійованих осіб

 • Фізична особа Іванченко Василь Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521009712), який проживає за адресою: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 25, кв. 14, якому належить 15 483 171 штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,116864% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Фізична особа Купорева Нонна Аркадіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2515807281), яка проживає за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52, кв. 80, якій належить 9 457 539 (дев’ять мільйонів чотириста п’ятдесят сім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,401307% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 34820595, адреса місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Михайлівський, буд. 8, кв. 6), якому належить 63 422 186 (шістдесят три мільйона чотириста двадцять дві тисячі сто вісімдесят шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 49,633114% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

2.2.5.1.

реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття доміную­чого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно

Договір б/н про спільні дії щодо реалізації прав за акціями ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1" від 14.09.2020 року.

За цим Договором стороною договору, уповноваженою його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно є Іванченко Василь Леонідович

2.2.5.2.

повне найменування відповідно до установчих документів;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС";

код за ЄДРПОУ 34820595;

адреса місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Михайлівський, буд. 8, кв. 6.

2.2.5.3.

кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства

Заявнику Вимоги прямо належить 63 422 186 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 49,633114% статутного капіталу Товариства;

Опосередковано належить 33 983 940 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 26,595248% статутного капіталу Товариства.

2.2.5.4.

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника Вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах Заявника Вимоги

повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР-ІНВЕСТ"; місцезнаходження: 03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКА, будинок 10, офіс 344; код за ЄДРПОУ: 25270172; реквізити рахунку у цінних паперах: 401281-UA40009649;

 

2.2.5.5.

контактні дані

телефон/факс: +38 (044) 545-74-13

електронна пошта:  fincomservice@ukr.net;

адреса для листування: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5.

2.2.5.6.

Інформація про афілійованих осіб

 • Фізична особа Іванченко Василь Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521009712), який проживає за адресою: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 25, кв. 14, якому належить 15 483 171 штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,116864% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Фізична особа Купорева Нонна Аркадіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2515807281), яка проживає за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52, кв. 80, якій належить 9 457 539 (дев’ять мільйонів чотириста п’ятдесят сім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,401307% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 33052113, адреса місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5), якому належить 9 043 230 (дев’ять мільйонів сорок три тисячі двісті тридцять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,077076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

2.3.

Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства:

16.09.2020 р.

3.

Ціна придбання акцій та порядок визначення такої ціни

3.1.

ціна придбання однієї акції

0,51110 грн.

3.2.

порядок визначення ціни придбання

Ціна придбання акцій визначена у порядку, передбаченому пунктом 5 статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", як найбільша з наступних:

1) найвища ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції товариства протягом періоду часу, що минув з дати набуття контрольного пакета акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті, – 0,51110 гривень за одну акцію;

2) найвища ціни, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, набули опосередковане право власності на акції цього товариства протягом періоду часу, що минув з дати набуття контрольного пакета акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – 0,51110 гривень за одну акцію;

3) ринкова вартість акцій товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 Закону "Про акціонерні товариства" станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги контрольного пакета акцій, а саме за станом на 11.09.2020 р. – 0,31 гривень за одну акцію;

3.3.

форма оплати акцій

оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі

4.

Інформація про банківську установу, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу)

4.1.

повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"

4.2.

Місцезнаходження

контактні дані

місцезнаходження банківської установи

Юридична адреса: 49054, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. О. Поля, 46;

Адреса головного офісу: 49000, м. Дніпро, вул.Володимира Мономаха, 5

телефон: + 38 (0562) 38-76-60, електронна пошта: bank@radabank.com.ua

 

4.3.

код за ЄДРПОУ

21322127

5.

Відомості про акціонерне товариство

5.1.

повне найменування відповідно до установчих документів

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1"

5.2.

код за ЄДРПОУ

04012276

5.3.

місцезнаходження

01013 м. Київ вул.Будiндустрiї, буд. 5

5.4.

номінальна вартість однієї простої акції товариства

0,25 грн.

5.5.

загальна кількість простих акцій товариства

127 782 000 штук;

5.6.

Код ISIN випуску простих акцій товариства

UA4000078596

6.

Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника Вимоги – Уповноваженої особи, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників)

6.1.

повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "НАВІГАТОР-ІНВЕСТ"

6.2.

місцезнаходження

03115, місто Київ, вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс 344

6.3.

код за ЄДРПОУ

25270172

6.4.

реквізити рахунку у цінних паперах

401281-UA10009605

6.5.

власник рахунку у цінних паперах

Іванченко Василь Леонідович

7.

Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій (далі - Вимога)

7.1.

порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам

Протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника Вимоги – Уповноваженої особи, Товариство:

- розміщує Вимогу на своєму веб-сайті http://04012276.smida.gov.ua/;

- розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;

- надсилає засвідчену копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником Вимоги – Уповноваженою особою та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центрального депозитарію цінних паперів.

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів товариства та надсилає його Товариству.

Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги. Товариство зобов’язане надати акціонеру на його вимогу засвідчену Товариством копію надісланої Вимоги, а також реквізити банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити такого рахунка.

Товариство протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомляє про це Центральний депозитарій цінних паперів.

7.2.

порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства засвідченої копії Вимоги складає перелік акціонерів та надсилає його Товариству.

7.3.

строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються

Заявник Вимоги сплачує ціну акцій акціонерам шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником Вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів). Заявник Вимоги відкриває такий рахунок умовного зберігання (ескроу) не пізніше дати надсилання публічної безвідкличної вимоги.

Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів складає список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником Вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надає такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів.

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника Вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться. Після отримання зазначеного повідомлення від Товариства Заявник Вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником Вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).

Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), протягом трьох років здійснюватиме перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником Вимоги зобов'язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

7.4.

порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником Вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника Вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, у разі неотримання від Товариства інформації про те, що Заявник Вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Товариства Вимоги.

7.5.

порядок та форма оплати акцій

Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів за викуплені акції мають звернутись в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 9.00 до 17.00 до АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" (код за ЄДРПОУ 21322127), у будь-яке відділення, перелік яких наведений на офіційному сайті банку www.radabank.com.ua.

Для отримання коштів, необхідно надати документи, що дозволяють здійснити ідентифікацію/верифікацію особи/її представника, в т.ч. заяву за формою банку та перевірити наявність права цієї особи на одержання коштів.

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця або правонаступника, або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів), перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно зі списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність), та у разі відсутності інформації про обтяження/заборону відчуження щодо виплат та відсутності інформації про наявність інших підстав для відмови від здійснення виплати відповідно до законодавства України, банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем, правонаступником, чи іншою особою, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів), або, на його вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою не пізніше п’яти робочих днів після надання банківській установі всіх необхідних документів. Акціонер (його спадкоємець, правонаступник, чи інша особа, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів), після одержання коштів самостійно забезпечують виконання пов’язаних з цим податкових зобов’язань відповідно до вимог законодавства.

Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.

7.6.

порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги

Витрати Товариства, пов'язані з виконанням обов’язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника Вимоги.

Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник Вимоги. Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їхнім спадкоємцям чи правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

       

 

Контактний телефон для зворотних зв’язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами цієї Вимоги: телефон/факс: (044) 285-35-11, +38 0634345175; електронна пошта: skviz.aut@gmail.com; адреса для листування: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 25, кв. 14.

 

 

Уповноважена особа

Іванченко Василь Леонідович _______________________________

16 листопада 2020 р.