Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  05.10.2020 16:15:01
Дата здійснення дії: 02.10.2020
Вид інформації:  Публічна безвідклична пропозиція (оферта)
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1"
Код за ЄДРПОУ:  04012276
Текст повідомлення: 

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №1", (ідентифікаційний код: 04012276, адреса місцезнаходження: 01013 м. Київ вул. Будіндустрії, будинок 5), відповідно до вимог ч.4 ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє про те, що 02.10.2020 року отримало від Іванченко Василя Леонідовича – відповідальної особи (уповноваженого представника) осіб, що діють спільно, і які разом стали власниками контрольного (домінуючого контрольного) пакету акцій ПрАТ "ЗАВОД ЗБК № 1" публічну безвідкличну пропозицію (Оферту) для усіх акціонерів – власників акцій ПрАТ "ЗАВОД ЗБК № 1" про придбання у них належних їм простих іменних акцій ПрАТ "ЗАВОД ЗБК № 1", щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), наступного змісту:

 

 

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) ДЛЯ ВСІХ АКЦІОНЕРІВ - ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1",

ПРО ПРИДБАННЯ НАЛЕЖНИХ ІМ АКЦІЙ

 

Я, Іванченко Василь Леонідович (надалі – Заявник оферти), як уповноважена особа Осіб що діють спільно,  на виконання вимог ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI (із змінами і доповненнями), у зв’язку з набуттям домінуючого контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1" (надалі – ПрАТ "ЗАВОД ЗБК № 1" або Товариство, ідентифікаційний код: 04012276, адреса місцезнаходження: 01013 м. Київ вул.Будiндустрiї, 5) надаю цю пропозицію (оферту) для усіх акціонерів Товариства щодо придбання у них належних їм простих іменних акцій ПрАТ "ЗАВОД ЗБК № 1", щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), на умовах, в порядку та строки, визначені цією Офертою:

1. Відомості про особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства, та її афілійованих осіб:

Особа 1: Фізична особа Алексеєв Сергій Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2266606837), який проживає за адресою: 02139, м. Київ, вул. Курнатовського, буд. 4, кв. 71, контактний номер телефону: +38 0951282537, якому належить  10 658 705 (десять мільйонів шістсот п’ятдесят вісім тисяч сімсот п’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 8,341319% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, афілійовані особи які володіють акціями Товариства відсутні;

Особа 2: Фізична особа Іванченко Василь Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521009712), який проживає за адресою: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 25, кв. 14, контактний номер телефону: +38 0506097539, якому належить 15 428 496 (п'ятнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,074076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, афілійовані особи до Особи 2, що володіють акціями Товариства:

 • Фізична особа Іванченко Михайло Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2698700559), який проживає за адресою: 03142, м. Київ, вул. Доброхотова Академіка, буд. 1-Б, кв. 27, якому належить 14 810 725 (чотирнадцять мільйонів вісімсот десять тисяч сімсот двадцять п’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 11,590619% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Фізична особа Купорева Нонна Аркадіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2515807281), яка проживає за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52, кв. 80, якій належить 9 457 539 (дев’ять мільйонів чотириста п’ятдесят сім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,401307% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 33052113, адреса місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5), якому належить 9 043 230 (дев’ять мільйонів сорок три тисячі двісті тридцять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,077076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 34820595, адреса місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Михайлівський, буд. 8, кв. 6), якому належить 63 422 186 (шістдесят три мільйона чотириста двадцять дві тисячі сто вісімдесят шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 49,633114% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

Особа 3: Фізична особа Іванченко Михайло Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2698700559), який проживає за адресою: 03142, м. Київ, вул. Доброхотова Академіка, буд. 1-Б, кв. 27, контактний номер телефону: +38 0950264823, якому належить 14 810 725 (чотирнадцять мільйонів вісімсот десять тисяч сімсот двадцять п’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 11,590619% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, афілійовані особи до Особи 3, що володіють акціями Товариства:

 • Фізична особа Іванченко Василь Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521009712), який проживає за адресою: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 25, кв. 14, якому належить 15 428 496 (п'ятнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,074076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

Особа 4: Фізична особа Купорева Нонна Аркадіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2515807281), яка проживає за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52, кв. 80, контактний номер телефону: +38 0950264807, якій належить 9 457 539 (дев’ять мільйонів чотириста п’ятдесят сім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,401307% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, афілійовані особи до Особи 4, що володіють акціями Товариства:

 • Фізична особа Іванченко Василь Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521009712), який проживає за адресою: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 25, кв. 14, якому належить 15 428 496 (п'ятнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,074076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 33052113, адреса місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5), якому належить 9 043 230 (дев’ять мільйонів сорок три тисячі двісті тридцять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,077076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 34820595, адреса місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Михайлівський, буд. 8, кв. 6), якому належить 63 422 186 (шістдесят три мільйона чотириста двадцять дві тисячі сто вісімдесят шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 49,633114% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

Особа 5: Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 33052113, адреса місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.5, контактний номер телефону: (044) 545-70-46), якому належить 9 043 230 (дев’ять мільйонів сорок три тисячі двісті тридцять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,077076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, афілійовані особи до Особи 5, що володіють акціями Товариства:

 • Фізична особа Іванченко Василь Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521009712), який проживає за адресою: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 25, кв. 14, якому належить 15 428 496 (п'ятнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,074076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • особа Купорева Нонна Аркадіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2515807281), яка проживає за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52, кв. 80, якій належить 9 457 539 (дев’ять мільйонів чотириста п’ятдесят сім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,401307% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 34820595, адреса місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Михайлівський, буд. 8, кв. 6), якому належить 63 422 186 (шістдесят три мільйона чотириста двадцять дві тисячі сто вісімдесят шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 49,633114% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

Особа 6: Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 34820595, адреса місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Михайлівський, буд. 8, кв. 6, контактний номер телефону: (044) 545-74-13), якому належить 63 422 186 (шістдесят три мільйона чотириста двадцять дві тисячі сто вісімдесят шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 49,633114% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, афілійовані особи до Особи 6, що володіють акціями Товариства:

 • Фізична особа Іванченко Василь Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521009712), який проживає за адресою: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 25, кв. 14, якому належить 15 428 496 (п'ятнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,074076%  від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Фізична особа Купорева Нонна Аркадіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2515807281), яка проживає за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52, кв. 80, якій належить 9 457 539 (дев’ять мільйонів чотириста п’ятдесят сім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,401307% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 33052113, адреса місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5), якому належить 9 043 230 (дев’ять мільйонів сорок три тисячі двісті тридцять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,077076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

2. Відповідальна особа, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно (у розумінні п.2 ч.5 ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"):

 • Іванченко Василь Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521009712), контактний номер телефону: +38 0506097539

3. Відомості про акції, що придбаваються. Ціна придбання акцій та порядок її визначення.

3.1. Придбаваються прості іменні акції випущені ПрАТ "ЗАВОД ЗБК № 1", щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

3.2. Ціна придбання акцій: 0,51110 гривень за одну просту іменну акцію ПрАТ "ЗАВОД ЗБК № 1".

3.3. Відповідно до абз.5 ч.3 ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства" ціна придбання визначалась згідно ч.5 ст.65-2 зазначеного закону. Ціна придбання акцій визначалась найбільшою з таких:

– найвища ціна акції, за якою заявник оферти, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття – 0,51110 гривень за одну акцію;

– найвища ціна, за якою заявник оферти, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – 0,51110 гривень за одну акцію;

– ринкова вартість визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства", за станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги контрольного (домінуючого контрольного) пакета акцій Товариства. Визначена суб'єктом оціночної діяльності ринкова вартість акцій складає: 0,31 гривень без ПДВ за одну акцію.

4. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій (відповідно до ч. 6 ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства") та порядок прийняття цієї пропозиції (Оферти).

4.1. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій відповідно до ч. 6 ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства": протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надходження Оферти. Датою надходження Оферти акціонеру вважається остання дата строку, визначеного чинним законодавством щодо нормативних строків пересилання поштових відправлень.

4.2. Свою згоду на продаж акцій Товариства (прийняття пропозиції про придбання акцій) власникам акцій (акціонерам) необхідно надсилати на адресу Товариства – 01013 м. Київ вул.Будiндустрiї, б.5. Згода має містити наступні дані про акціонера: прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб; повне найменування, код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента), місце проживання (місцезнаходження); номер контактного телефону; кількість акцій Товариства, що належать такому акціонеру та щодо яких не встановлено обмеження (обтяження); банківські (платіжні) реквізити, на які будуть перераховуватись кошти за акції. Надсилаючи Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій, акціонер підтверджує, що йому зрозумілі порядок та строки дій акціонера при реалізації цієї Оферти.

5. Порядок оплати акцій, що придбаваються.

5.1. Оплата акцій буде здійснюватися після укладання договору купівлі-продажу цінних паперів Заявником оферти з особою (акціонером), яка прийняла пропозицію про придбання акцій. Відповідно до ст.208 Цивільного кодексу України та ч.8 ст.17 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися у письмовій формі та за участю або посередництвом торговця цінними паперами. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в пп. 4.1. Оферти строку, Заявник оферти та акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій мають укласти договір купівлі-продажу акцій.

5.2. Протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення зазначеного в пп. 4.1. Оферти строку Заявник оферти сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в Оферті ціни придбання на підставі укладеного з цими акціонерами договорів купівлі-продажу акцій. Перерахування акціонеру коштів за акції здійснюється на його банківський (картковий) рахунок, зазначений у відповідному договорі купівлі-продажу акцій. Акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій права власності на його акції. При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами вищезазначених дій особи, яка придбала контрольний пакет акцій, торговця цінними паперами та акціонера здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6. Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються: оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті - гривні шляхом перерахування на поточний рахунок продавця, відкритий в банківській установі.

ДОДАТКОВА ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ:

Порушення акціонером строку повідомлення про прийняття пропозиції про придбання у нього акцій, який визначено пп. 4.1. цієї Оферти, не укладання акціонером, який прийняв пропозицію про придбання акцій, договору купівлі-продажу акцій протягом вищезазначеного у цій Оферті строку, звільняє особу, яка придбала контрольний пакет акцій, від обов'язку щодо сплати вартості акцій такому акціонеру. Ухилення акціонерами, які прийняли пропозицію про придбання акцій, від надання торговцю цінними паперами документів, необхідних йому для здійснення первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства, має наслідком відмову торговця цінними паперами від укладення зазначеного договору, та звільняє власника контрольного пакета акцій від виконання його обов’язків, встановлених ч. 8 ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства".

Прийняття цієї пропозиції (Оферти) є виключно правом, а не обов'язком акціонера.

Для отримання більш детальної інформації щодо укладання договору купівлі-продажу акцій та здійснення розрахунків, можете звертатися до ПрАТ "ЗАВОД ЗБК № 1" за номером телефону: (044) 285-35-11, +38 0634345175.

 

Іванченко Василь Леонідович _______________________________

02.10.2020 р.

 

Відповідно до вимог ч.4 ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства" вищезазначена інформація розміщена на сайті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1" за адресою: http://04012276.smida.gov.ua/.

Наглядова рада ПрАТ "ЗАВОД ЗБК № 1".