Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  16.09.2020 16:27:01
Дата здійснення дії: 15.09.2020
Вид інформації:  Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1"
Код за ЄДРПОУ:  04012276
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1" відповідно до вимог ч.2 ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє, що 15.09.2020 р. отримало від Іванченко Василя Леонідовича повідомлення про набуття прав власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ "ЗАВОД ЗБК № 1" наступного змісту:

 

 

Інформація про набуття прав власності

на домінуючий контрольний пакет акцій

 

Акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №1" (ідентифікаційний код 04012276, місцезнаходження 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5):

Особа 1: Фізична особа Алексеєв Сергій Олександрович (громадянин України, паспорт серії СО 831778, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 28.12.2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2266606837), який проживає за адресою: 02139, м. Київ, вул. Курнатовського, буд. 4, кв. 71;

Особа 2: Фізична особа Іванченко Василь Леонідович (громадянин України, паспорт серії  СО 883875, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 15.11.2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521009712), який проживає за адресою: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 25, кв. 14;

Особа 3: Фізична особа Іванченко Михайло Леонідович (громадянин України, паспорт номер 002843918, виданий 21.01.2019, орган, що видав 8032, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2698700559), який проживає за адресою: 03142, м. Київ, вул. Доброхотова Академіка, буд. 1-Б, кв. 27;

Особа 4: Фізична особа Купорева Нонна Аркадіївна (громадянка України, паспорт серії ТТ № 030279, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в місті Києві від 23.12.2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2515807281), яка проживає за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52, кв. 80;

 

Особа 5: Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 33052113, адреса місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5);

Особа 6: Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 34820595, адреса місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Михайлівський, буд. 8, кв. 6);

 

надалі – Особи що діють спільно, які разом у сукупності володіють 122 820 881 (сто двадцять два мільйона вісімсот двадцять тисяч вісімсот вісімдесят одна) штук, що становить 96,117511%  штук простих іменних акцій від загальної кількості простих іменних акцій випущених Товариством, 14 вересня 2020 р. уклали договір про спільні дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №1" (далі – Договір) для реалізації своїх прав, передбачених ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо обов`язкового продажу простих акцій акціонерами на їх вимогу.

Зазначеним Договором визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій Товариства в інтересах осіб, що діють спільно (далі – Уповноважена особа) – Іванченко Василь Леонідович.

Відповідно до вимог ч.1 ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" особи що діють спільно повідомляють наступну інформацію:

1. Кількість акцій Товариства, що належали особі та її афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства:

Особа 1: Фізична особа Алексеєв Сергій Олександрович належало 10 658 705 (десять мільйонів шістсот п’ятдесят вісім тисяч сімсот п’ять) штук простих іменних акцій що становить 8,341319% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, афілійовані особи які володіють акціями Товариства відсутні;

Особа 2: Фізична особа Іванченко Василь Леонідович належало 15 428 496 (п'ятнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,074076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, афілійовані особи до Особи 2, що володіють акціями Товариства:

 • Фізична особа Іванченко Михайло Леонідович якому належало 14 810 725 (чотирнадцять мільйонів вісімсот десять тисяч сімсот двадцять п’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 11,590619% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Фізична особа Купорева Нонна Аркадіївна належало 9 457 539 (дев’ять мільйонів чотириста п’ятдесят сім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,401307% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ" належало 9 043 230 (дев’ять мільйонів сорок три тисячі двісті тридцять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,077076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", належало 63 422 186 (шістдесят три мільйона чотириста двадцять дві тисячі сто вісімдесят шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 49,633114% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

 

Особа 3: Фізична особа Іванченко Михайло Леонідович належало 14 810 725 (чотирнадцять мільйонів вісімсот десять тисяч сімсот двадцять п’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 11,590619% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, афілійовані особи до Особи 3, що володіють акціями Товариства:

 • Фізична особа Іванченко Василь Леонідович належало 15 428 496 (п'ятнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,074076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

 

Особа 4: Фізична особа Купорева Нонна Аркадіївна належало 9 457 539 (дев’ять мільйонів чотириста п’ятдесят сім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,401307% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, афілійовані особи до Особи 4, що володіють акціями Товариства:

 • Фізична особа Іванченко Василь Леонідович належало 15 428 496 (п'ятнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,074076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ", належало 9 043 230 (дев’ять мільйонів сорок три тисячі двісті тридцять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,077076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", належало 63 422 186 (шістдесят три мільйона чотириста двадцять дві тисячі сто вісімдесят шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 49,633114% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

 

Особа 5: Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ", належало 9 043 230 (дев’ять мільйонів сорок три тисячі двісті тридцять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,077076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, афілійовані особи до Особи 5, що володіють акціями Товариства:

 • Фізична особа Іванченко Василь Леонідович належало 15 428 496 (п'ятнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,074076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Фізична особа Купорева Нонна Аркадіївна належало 9 457 539 (дев’ять мільйонів чотириста п’ятдесят сім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,401307% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", належало 63 422 186 (шістдесят три мільйона чотириста двадцять дві тисячі сто вісімдесят шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 49,633114% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

 

Особа 6: Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", належало 63 422 186 (шістдесят три мільйона чотириста двадцять дві тисячі сто вісімдесят шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 49,633114% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, афілійовані особи до Особи 6, що володіють акціями Товариства:

 • Фізична особа Іванченко Василь Леонідович належало 15 428 496 (п'ятнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,074076%  від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Фізична особа Купорева Нонна Аркадіївна належало 9 457 539 (дев’ять мільйонів чотириста п’ятдесят сім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,401307% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ", належало 9 043 230 (дев’ять мільйонів сорок три тисячі двісті тридцять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,077076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

 

2. Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 14 вересня 2020 року:

з/п

 

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 

Тип особи

 

Тип участі у набутті доміную­чого контроль­ного пакету акцій

Участь особи в товаристві, %

 

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства

 

 

 

 

пряма

опосередкована

сукупна

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1.  

Алексеєв Сергій Олександрович

ФО

2

8,341319

0

8,341319

 

112 162 176

 1.  

Іванченко Василь Леонідович

ФО

2*

12,074076

75,702116

87,776192

 

10 658 705

 1.  

Іванченко Михайло Леонідович

ФО

4

11,590619

12,074076

23,664695

 

10 658 705

 1.  

Купорева Нонна Аркадіївна

ФО

4

7,401307

68,784266

76,185573

 

10 658 705

 1.  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ"

ЮО

4

7,077076

69,108497

76,185573

Іванченко Василь Леонідович

Купорева Нонна Аркадіївна

10 658 705

 1.  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС"

ЮО

4

49,633114

49,633114

26,552459

Іванченко Василь Леонідович

Купорева Нонна Аркадіївна

10 658 705

 1.  

Іванченко Михайло Леонідович

ФО

2

11,590619

12,074076

23,664695

 

10 658 705

 1.  

Іванченко Василь Леонідович

ФО

4

12,074076

75,702116

87,776192

 

10 658 705

 1.  

Купорева Нонна Аркадіївна

ФО

2

7,401307

68,784266

76,185573

 

10 658 705

 1.  

Іванченко Василь Леонідович

ФО

4

12,074076

75,702116

87,776192

 

10 658 705

 1.  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ"

ЮО

4

7,077076

69,108497

76,185573

Іванченко Василь Леонідович

Купорева Нонна Аркадіївна

10 658 705

 1.  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС"

ЮО

4

49,633114

49,633114

26,552459

Іванченко Василь Леонідович

Купорева Нонна Аркадіївна

10 658 705

 1.  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ"

ЮО

2

7,077076

69,108497

76,185573

Іванченко Василь Леонідович

Купорева Нонна Аркадіївна

10 658 705

 1.  

Іванченко Василь Леонідович

ФО

4

12,074076

75,702116

87,776192

 

10 658 705

 1.  

Купорева Нонна Аркадіївна

ФО

4

7,401307

68,784266

76,185573

 

10 658 705

 1.  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС"

ЮО

4

49,633114

49,633114

26,552459

Іванченко Василь Леонідович

Купорева Нонна Аркадіївна

10 658 705

 1.  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС"

ЮО

2

49,633114

49,633114

26,552459

Іванченко Василь Леонідович

Купорева Нонна Аркадіївна

10 658 705

 1.  

Іванченко Василь Леонідович

ФО

4

12,074076

75,702116

87,776192

 

10 658 705

 1.  

Купорева Нонна Аркадіївна

ФО

4

7,401307

68,784266

76,185573

 

10 658 705

 1.  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ"

ЮО

4

7,077076

69,108497

76,185573

Іванченко Василь Леонідович

Купорева Нонна Аркадіївна

10 658 705

 

3. Найвища ціна акції, за якою особи, афілійовані до них особи або треті особи, що діють спільно, придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття:

– 0,51110 грн. за одну акцію;

 

4. Найвища ціна, за якою особи, афілійовані їм особи або треті особи, що діють спільно, опосередковано набули право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття особами домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи:

– 0,51110 грн. за одну акцію;

 

5. Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства

14.09.2020 р.

 

6. Депозитарні установи, в яких відкрито рахунки у цінних паперах осіб та реквізити рахунку у цінних паперах цих осіб:

– Алексеєв Сергій Олександрович – депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "НАВІГАТОР-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 25270172, адреса місцезнаходження 03115, місто Київ, вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс 344), рахунок у ЦП №401281-UA10009607;

– Іванченко Василь Леонідович – депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "НАВІГАТОР-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 25270172, адреса місцезнаходження 03115, місто Київ, вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс 344), рахунок у ЦП №401281-UA10009605;

– Іванченко Михайло Леонідович – депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "НАВІГАТОР-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 25270172, адреса місцезнаходження 03115, місто Київ, вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс 344), рахунок у ЦП №401281-UA10009606;

– Купорева Нонна Аркадіївна  – депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "НАВІГАТОР-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 25270172, адреса місцезнаходження 03115, місто Київ, вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс 344), рахунок у ЦП №401281-UA10009604;

– ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ" – депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "НАВІГАТОР-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 25270172, адреса місцезнаходження 03115, місто Київ, вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс 344), рахунок у ЦП №401281-UA40009608;

– ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС" – депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "НАВІГАТОР-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 25270172, адреса місцезнаходження 03115, місто Київ, вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс 344), рахунок у ЦП №401281-UA40009649;

 

 

 

Уповноважена особа осіб, що діють спільно

Іванченко Василь Леонідович

15.09.2020 р.