Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  16.09.2020 16:23:01
Дата здійснення дії: 15.09.2020
Вид інформації:  Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа, стане власником контрольного / значного контрольного пакету акцій
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1"
Код за ЄДРПОУ:  04012276
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1" відповідно до вимог ч.1 ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє, що 15.09.2020 р. отримало від Іванченко Василя Леонідовича повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане власником контрольного пакета акцій ПрАТ "ЗАВОД ЗБК № 1" наступного змісту:

 

 

Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства

 

Особи що діють спільно:

Особа 1: Фізична особа Алексеєв Сергій Олександрович (громадянин України, паспорт серії СО 831778, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 28.12.2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2266606837), який проживає за адресою: 02139, м. Київ, вул. Курнатовського, буд. 4, кв. 71, якому належить 10 658 705 (десять мільйонів шістсот п’ятдесят вісім тисяч сімсот п’ять) штук простих іменних акцій випущених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №1" (ідентифікаційний код 04012276, місцезнаходження 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5; надалі – "Товариство"), що становить 8,341319% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, афілійовані особи які володіють акціями Товариства відсутні;

Особа 2: Фізична особа Іванченко Василь Леонідович (громадянин України, паспорт серії  СО 883875, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 15.11.2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521009712), який проживає за адресою: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 25, кв. 14, якому належить 15 428 496 (п'ятнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,074076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, афілійовані особи до Особи 2, що володіють акціями Товариства:

 • Фізична особа Іванченко Михайло Леонідович (громадянин України, паспорт номер 002843918, виданий 21.01.2019, орган, що видав 8032, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2698700559), який проживає за адресою: 03142, м. Київ, вул. Доброхотова Академіка, буд. 1-Б, кв. 27, якому належить 14 810 725 (чотирнадцять мільйонів вісімсот десять тисяч сімсот двадцять п’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 11,590619% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Фізична особа Купорева Нонна Аркадіївна (громадянка України, паспорт серії ТТ № 030279, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в місті Києві від 23.12.2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2515807281), яка проживає за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52, кв. 80, якій належить 9 457 539 (дев’ять мільйонів чотириста п’ятдесят сім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,401307% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 33052113, адреса місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5), якому належить 9 043 230 (дев’ять мільйонів сорок три тисячі двісті тридцять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,077076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 34820595, адреса місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Михайлівський, буд. 8, кв. 6), якому належить 63 422 186 (шістдесят три мільйона чотириста двадцять дві тисячі сто вісімдесят шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 49,633114% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

 

Особа 3: Фізична особа Іванченко Михайло Леонідович (громадянин України, паспорт номер 002843918, виданий 21.01.2019, орган, що видав 8032, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2698700559), який проживає за адресою: 03142, м. Київ, вул. Доброхотова Академіка, буд. 1-Б, кв. 27, якому належить 14 810 725 (чотирнадцять мільйонів вісімсот десять тисяч сімсот двадцять п’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 11,590619% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, афілійовані особи до Особи 3, що володіють акціями Товариства:

 • Фізична особа Іванченко Василь Леонідович (громадянин України, паспорт серії  СО 883875, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 15.11.2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521009712), який проживає за адресою: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 25, кв. 14, якому належить 15 428 496 (п'ятнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,074076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

 

Особа 4: Фізична особа Купорева Нонна Аркадіївна (громадянка України, паспорт серії ТТ № 030279, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в місті Києві від 23.12.2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2515807281), яка проживає за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52, кв. 80, якій належить 9 457 539 (дев’ять мільйонів чотириста п’ятдесят сім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,401307% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, афілійовані особи до Особи 4, що володіють акціями Товариства:

 • Фізична особа Іванченко Василь Леонідович (громадянин України, паспорт серії  СО 883875, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 15.11.2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521009712), який проживає за адресою: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 25, кв. 14, якому належить 15 428 496 (п'ятнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,074076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 33052113, адреса місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5), якому належить 9 043 230 (дев’ять мільйонів сорок три тисячі двісті тридцять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,077076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 34820595, адреса місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Михайлівський, буд. 8, кв. 6), якому належить 63 422 186 (шістдесят три мільйона чотириста двадцять дві тисячі сто вісімдесят шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 49,633114% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

 

Особа 5: Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 33052113, адреса місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5), якому належить 9 043 230 (дев’ять мільйонів сорок три тисячі двісті тридцять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,077076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, афілійовані особи до Особи 5, що володіють акціями Товариства:

 • Фізична особа Іванченко Василь Леонідович (громадянин України, паспорт серії  СО 883875, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 15.11.2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521009712), який проживає за адресою: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 25, кв. 14, якому належить 15 428 496 (п'ятнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,074076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Фізична особа Купорева Нонна Аркадіївна (громадянка України, паспорт серії ТТ № 030279, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в місті Києві від 23.12.2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2515807281), яка проживає за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52, кв. 80, якій належить 9 457 539 (дев’ять мільйонів чотириста п’ятдесят сім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,401307% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 34820595, адреса місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Михайлівський, буд. 8, кв. 6), якому належить 63 422 186 (шістдесят три мільйона чотириста двадцять дві тисячі сто вісімдесят шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 49,633114% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

 

Особа 6: Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАРІАНТ-ФІНАНС", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 34820595, адреса місцезнаходження: 01001, м. Київ, пров. Михайлівський, буд. 8, кв. 6), якому належить 63 422 186 (шістдесят три мільйона чотириста двадцять дві тисячі сто вісімдесят шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 49,633114% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, афілійовані особи до Особи 6, що володіють акціями Товариства:

 • Фізична особа Іванченко Василь Леонідович (громадянин України, паспорт серії  СО 883875, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 15.11.2001р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521009712), який проживає за адресою: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, буд. 25, кв. 14, якому належить 15 428 496 (п'ятнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 12,074076%  від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Фізична особа Купорева Нонна Аркадіївна (громадянка України, паспорт серії ТТ № 030279, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в місті Києві від 23.12.2010р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2515807281), яка проживає за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52, кв. 80, якій належить 9 457 539 (дев’ять мільйонів чотириста п’ятдесят сім тисяч п’ятсот тридцять дев’ять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,401307% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;
 • Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТОЛИЦЯ", (зареєстрована за законодавством України, ідентифікаційний код 33052113, адреса місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5), якому належить 9 043 230 (дев’ять мільйонів сорок три тисячі двісті тридцять) штук простих іменних акцій випущених Товариством, що становить 7,077076% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

 

Я, Іванченко Василь Леонідович, як уповноважена особа Осіб що діють спільно, відповідно до вимог ч.1 ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства, ЦИМ ПОВІДОМЛЯЮ про укладання 14.09.2020 р. договору про спільні дії щодо реалізації прав за акціями ПрАТ "ЗАВОД ЗБК №1", за наслідками виконання якого вищезазначені особи, що діють спільно, стануть власниками контрольного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №1" (ідентифікаційний код 04012276, місцезнаходження 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5), а саме 122 820 881 (сто двадцять два мільйона вісімсот двадцять тисяч вісімсот вісімдесят одна) штука, що становить 96,117511% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

 

 

Уповноважена особа осіб, що діють спільно

Іванченко Василь Леонідович

15.09.2020 р.